Ingrid

Via een webinar van autismecoach Marja Boxhoorn, ben ik bij Melisa terechtgekomen. We hebben eerst een telefonisch gesprek gehad om de situatie te bespreken. Melisa heeft ervaring en weet tot de essentie door te dringen, ze begreep de problemen waar wij als ouders tegenaan lopen en dit gaf direct een goed gevoel. Ze gaf aan in gesprek te willen gaan met onze zoon, waarbij ze voor hem duidelijkheid zou scheppen in de verschillende keuzes die hij had, maar ze was wel duidelijk: uiteindelijk maakt hij zelf zijn keuzes. Dit was precies wat hij nodig had, het gevoel dat niet direct de regie uit handen genomen werd en dat hij als volwaardig gesprekspartner gezien werd. Ze heeft ons daarmee een stap in de goede richting geholpen, daar waar wij eerst het gevoel hadden onze zoon steeds verder weg te zien zakken