autisme negatieve gedachten

Hoe kan jij bijdragen aan een betere wereld?

Lang getwijfeld of ik over deze thema zou schrijven. Puur omdat het een visie is die ik niet vaak lees of om me heen zie of hoor. En toch wil ik jullie niet ontnemen hoe jij als persoon een stukje kan bijdragen aan een betere wereld. Laten we voorop stellen. Ik keur het geweld en onrechtmatigheid die momenteel gebeuren NIET goed.

Wat aandacht krijgt groeit
Ik woon nu 15 jaar in Nederland. Met de leeftijd van 18 jaar vanuit Aruba naar Nederland geëmigreerd. Ik hoor te vaak om me heen mensen van buitenlandse afkomst zich gediscrimineerd te voelen.
Vroeger dacht ik dat ik te naïef was en me hierdoor nooit gediscrimineerd voelde, omdat ik bepaalde uitspraken gewoon niet opmerkte.

Maar nu weet ik wat aandacht krijgt groeit. Waar jij je focus oplegt trek je naar je toe.

Ik ben trots op mijn roots. En voel me niet gediscrimineerd maar geloof dat ik het waard ben en sta gelijk net als iedereen in het leven.

Opmerkingen
Hoe vaak krijg ik een opmerking van mensen die me net leerden kennen en ik zeg dat ik in Volendam woon. Mensen snappen vaak de link niet en vragen altijd door naar mijn afkomst. En hoe het mogelijk was om nu net in Volendam te wonen met alle vooroordelen die men in het algemeen heeft.
Of vroeger toen ik in Zwolle woonde vroegen leeftijdsgenoten of de mensen op Aruba wel een rijbewijs hadden omdat het eiland zo klein was.

Het is de toon die het muziek maakt. Ik geef oprecht antwoord en zie het als interesse en onwetendheid van anderen. En voel me nooit bij voorbaat aangevallen door de manier hoe iemand zijn vraag heeft gesteld. Uiteraard zou ik het snel kunnen labelen als racistische opmerkingen, maar wat win ik hiermee.

Ik geloof er juist in om het goede en positieve te verspreiden. Niet te focussen op de “negatieve” vraagstelling maar de positieve intentie erachter.

En ja gelukkig heb ik geen ervaring gehad dat ik fysiek ben mishandeld door mijn afkomst. Maar ik weet ook hoe je een verschil kan maken door een bepaalde uitspraak net op een ander manier te interpreteren waardoor je je aangevallen kunt voelen, en hierdoor weer een reactie uitlokt bij een ander. Het praat niet goed hoe anderen met je omgaat, maar doordat jij proactief jezelf positiever opstelt, kan je indirect het gedrag van de andere beïnvloeden. Dit is geen garantie, een ander gedrag kan je helaas niet eisen en verwachten dat het gaat zoals je wilt, maar door grenzen aan te geven, en sommige opmerkingen niet direct als negatief labelen straal je positiviteit uit.

Stigmatiserende opmerkingen en vooroordelen
Mensen met autisme kampen hier ook dagelijks mee. In dit geval vooroordelen en stigmatiserende opmerkingen. Vooral vrouwen als ze op latere leeftijd de diagnose krijgen en opmerkingen krijgen: jij autisme? Nooit gedacht je komt zo “normaal” over.
Of mannen die graag een sociale opleiding wil gaan doen en krijgen de vraag gesteld. Is dat wel mogelijk? Je hebt een diagnose in het autisme spectrum stoornis.
Of gaat het wel lukken om jouw dromen na te jagen omdat je toch een beperking hebt? Is het wel haalbaar voor iemand met autisme? Pijnlijke opmerkingen die je erg aan het twijfelen en ook verdriet kan brengen.

Je hebt als persoon weinig directe invloed op de mensen om je heen en hoe ze naar je toe communiceren en gedragen. Waar je wel altijd invloed op hebt is je eigen gedrag en je gedachten hierbij. Wanneer jij er in gelooft in het positieve en je reactie hierop aanpast. Wedden dat je gesprekspartner hier ook in meebeweegt. Wanneer jij als persoon zich aangevallen voelt en geagiteerd reageert zal de kans groter zijn dat de ander zich ook negatiever gaat gedragen.
Dus maakt de ander een opmerking wat geen vertrouwen uitstraalt in je eigen kunnen? Wees proactief, en benoem dat je het waardeert dat de ander zich zorgen om je maakt en je voor “falen” wil behoeden maar zegt dat jij wel gelooft dat je het kan. Blijf de ander negatief je beoordelen? Het is jouw recht om hier ook van te mogen distantiëren.

Jouw gedachten worden jouw werkelijkheid
Wanneer jij gaat geloven wat de ander over jouw zegt, wordt het in jouw beleving werkelijkheid. Dus praat de ander negatief over jouw en jij neemt dit aan, wordt het voor jouw ook je eigen werkelijkheid. Je zelfvertrouwen daalt en zal minder goed in staat zijn om successen te behalen.
Wat aandacht krijgt groeit!
Zorg dat jouw gedachten en jouw gedrag een positieve instelling heeft, ongeacht wat anderen van je denken. Wees ervan overtuigd dat jij het waard ben en dat jij met je goede intentie dingen op een positief manier zal doen.

Focus leggen op wat we wel willen
Dit is misschien ook de reden dat ik me niet kan vinden in de vernielingen van standbeelden. Aanhangers willen dat je deze figuren in het verleden niet kan blijven tolereren en eren.
Persoonlijk denk ik waarom energie in het verleden steken, iets wat je niet kan veranderen. Geschiedenis is om ons te herinneren hoe we dingen vroeger verkeerd hebben aangepakt, en ervan leren hoe we in het heden en toekomst het beter gaan aanpakken.
Vernielingen en negativiteit trekt juist meer negativiteit aan. Waarom niet de focus leggen op het heden? Hoe we als mens meer tolerant naar elkaar kunnen zijn. Elkaar mogen accepteren voor wie we zijn ongeacht achtergrond, diagnose, opleidingsniveau, geslacht etc.

Laten we met z’n allen een mooiere wereld maken en de focus leggen op wat we wel willen!

Wil je wekelijks de nieuwste blogs ontvangen? Schrijf je hier gratis in!