Melisa Visser - Ban Pe

Hoe krijg ik meer begrip van collega’s?

Ik zeg altijd je hebt geen of weinig invloed hoe een ander zich gedraagt. Waar je wel altijd 100% invloed op hebt is je eigen gedrag.

Stappenplan om een consistente en blijvende verandering te maken:

Stap 1:
Bepaal eerst wat je echt wilt en wat je er nu van weerhoudt.
Bijvoorbeeld: “Ik wil meer zelfvertrouwen”. Wat maakt het dat je nu weinig/geen zelfvertrouwen hebt.

Stap 2:
– Bedenk alle pijn die je kunt koppelen als je weinig/geen zelfvertrouwen hebt. Welke consequenties heeft dit voor jouw leven.
– Bedenk wat het jou oplevert als je wel voldoende zelfvertrouwen gaat creëren. Wat verandert er in je leven? Wat gaat makkelijker? Waarom zou je het willen?

Stap 3:
Wees bewust van je oude patroon. Wat zijn je beperkende overtuigingen? Denk aan: Ik kan dit niet, ik durf het niet, het zal me nooit lukken, anderen hebben het zeker op mij gemunt etc.

Stap 4:
Hierna kun je werken aan nieuwe overtuigende patronen. Heb je mijn E-book al gedownload? Hierin vermeld ik 7 positieve overtuigende patronen met extra uitleg erbij.

Stap 5:
Wanneer jij positieve overtuigingen eigen hebt gemaakt en als waarheid hebt aangenomen, zul je merken dat dit bijdraagt aan het creëren van meer zelfvertrouwen.
Wees bewust van je nieuwe gedrag en koppel een beloning aan dit nieuwe gedrag. Dus welk gedrag vertoon je nu je meer zelfvertrouwen hebt, en welke positieve consequentie hangt er aan?
Bijvoorbeeld: “ik meng me nu wel in gesprekken zonder te denken dat ik dom ben of een fout antwoord kan geven”. Een positieve beloning is: ik krijg meer contact met anderen, mensen reageren op mij.

Stap 6:
Ben ik nog goed bezig? Wil ik nog steeds werken aan meer zelfvertrouwen? Levert het mij meer op dan dat het mij kost?

Zelfvertrouwen is de basis om elke nieuwe vaardigheid of nieuw gedrag te leren. Als je niet geloof in je eigen kunnen, als je niet geloof dat je iets kunt, zul je moeilijker nieuwe stappen in het leven durven nemen.

Praktijk casus: meer begrip krijgen van mijn collega’s .
Rob werkt al 5 jaar bij hetzelfde bedrijf. Hij meldt zich nooit ziek, maar komt elke dag met veel stress aan op zijn werk. Hij heeft het gevoel dat zijn collega’s hem niet begrijpen, hij heeft het niet naar zijn zin op zijn werk. Het kost hem veel energie om een werkweek door te komen.

Stap 1:
Rob wil meer energie houden na een werkweek, het lukt Rob nog niet omdat hij onbegrip ervaart van zijn collega’s.

Stap 2:
Negatief: Door te veel stress en te weinig energie houdt Rob zijn baan op langere termijn niet vol.
Positief: Als Rob met plezier naar zijn werk gaat zal hij zijn baan op langere termijn wel volhouden.

Stap 3:
– Ik voel me stom omdat ik vaak een vraag niet weet
– gisteren keek mijn collega mij raar aan
– niemand komt met mij praten tijdens lunchpauze
– komt zeker door mijn autisme dat mijn collega’s mij niet begrijpen
…..

Stap 4:
– wat is het ergste wat kan gebeuren als ik wel een antwoord geef op een vraag. Als ik niet meteen een antwoord weet, vraag ik bedenktijd.
– Hoe weet ik dat mijn collega mij gisteren “raar” aan keek? Kan het ook dat ze puur zonder oordeel naar mij keek?
– Hoe zorg ik dat ik zelf initiatief neem om contact te zoeken met iemand anders, ipv. wachten totdat iemand naar mij toekomt?
– Ongeacht ik wel of geen diagnose heb, ik heb wat te bieden. Ik ben het waard om contact te hebben met een ander omdat ik het leuk vind.
…..

Stap 5:
Doordat Rob nu verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen resultaat, creëert hij niet meer het gevoel dat hij zich buitengesloten voelt.
Omdat hij zelf positief in het leven staat, en een open houding aanneemt. Zonder oordeel wat de ander van hem wel of niet kan vinden, zal hij sneller en makkelijker contact maken met collega’s.

Stap 6:
Rob evalueert met mij over de afgelopen periode. Hij ervaart positieve resultaten. Hij werkt aan zijn zelfvertrouwen, en hierdoor stelt hij zich niet meer afhankelijk wat anderen van hem vinden. En doordat hij zelf stappen zet om contact te zoeken, krijgt hij ook positief reactie terug. Hierdoor gaat hij met meer plezier naar zijn werk, en draagt bij aan meer energie aan het einde van de week.


Gratis e-book

Wil je nog meer handvaten krijgen over hoe jij door praktische voorbeelden anders in het leven gaat staan, waardoor jij het leven gaat leiden wat je wil.

Download hier gratis mijn e-book.

E-book gratis inzichten